דוחות אפס וליווי פיננסי

בדיקת כדאיות כלכלית (דו"ח אפס) נועדה לשקף את ההתכנות הכלכלית בפרויקט ולבחון את הפוטנציאל לפיתוח והשבחת המקרקעין טרום רכישה. דו"ח אפס בוחן את הפרויקט במצב הראשוני שלו, מעריך את העלויות העתידיות השונות הנדרשות להקמתו ואת השווי הסופי של הפרויקט. דו"חות הפיקוח השוטפים נערכים עבור הגורם המממן וכוללים סקירה תקופתית של התקדמות הפרויקט מיום חתימת הסכם הליווי ועד קבלת טופס 4. באמצעות דו"חות הפיקוח השוטפים הכוללים, בין היתר: ביקורת עמידה בתקציב, עמידה בלוחות זמנים, קצב מכירות ועמידה בתקבולים, הגוף המממן יכול להעריך ולגדר את הסיכונים בפרויקט מנקודת מבטו.

משרדנו מתמחה במתן שירותים לחברות יזמיות ולקבוצות רכישה.

 

צור קשר

 

משרד ראשי

office@zion-appraisal.co.il
‬נחלת‭ ‬יצחק‭ ‬8‭ ,‬תל‭ ‬אביב ‭ ‬6744806

‬טלפון ‭ ‬03-6036708‭

‬פקס 1-533-9034311‭